Language: 简体中文 English
Organization Structure
Congress Presidium
General Chair: Yubo Fan, Dong Ming 
Local Organization Chair: Xiangdong Kong, Zengyong Li, Guangjian Ni

Advisory Committee

Guozhong Yang, Suiren Wan, Guangzhi Wang, Hui Chi, Yi Peng, Hanqing Gu

Academic Committee (Sorted by Last Name Strokes)

Wanzeng Kong, Hongbo Wang, Jinwu Wang, Jue Wang, Fengyu Cong, Zeping Lv,Dezhong Yao, Diasheng Chen, Xiang Chen, Guanglin Li, Lifeng Li,Ting Li, Xiaoli Li, Zengyong Li, Ming Zhang, Banghua Yang, Peng Yang, Jing Jin, Linhong Ji, Dong Ming, Wensheng Hou, Wenxue Hong, Zengguang Hou, Tieshi Zhao, Zhuliang Yu, Xiaorong Gao, Guanghua Xu, Peng Xu, Hongliu Yu, Ping Xie, Fang Pu, Yubo Fan

Organization Committee (Sort by Last Name Strokes)

Weili Ding, Rongrong Fu, Dongyuan Lv, Xiaoyu Liu, Jinyan Sun, Li Sun, Shixiong Chen, Xiaoling Chen, Xin Li, Xiaofei Xiao, Ying Zhang, Jing Zhao, Yanzhi Zhao, Haibo Gao, Xin Guo, Zhenhu Liang, Ping Xie

Youth Paper Competition Review Committee (Sorted by Last Name Strokes)

Haijun Niu, Dong Wen, Yunfa Fu, Yu Sun, Xun Chen, Guangjian Ni, Chenyun Dai 

Industry-University-Research Committee (Sorted by Last Name Strokes)

Wenxin Niu, Guojian Wang, Kai Wang, Tian Wang, Jing Ye, Zengyong Li, Guoru Zhao

COUNTDOWN
  • DAYS
  • HOURS
  • MINUTES
  • SECONDS
Key Dates

Date

November 18-21, 2019

Abstract Submission Deadline

October 15, 2019

Online Registration Deadline

November 17, 2019

On-site Registration Dates

November 18, 2019